O projektu

Cílem projektu je vytvoření regionální sítě poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb pro lidi s chronickým duševním onemocněním a vytvoření kvalitního samostatného terapeuticko - rehabilitačního programu v podmínkách Psychiatrické nemocnice Marianny Oranžské Bílá Voda, tak aby umožňoval začlenění a připravenost klienta na vstup do sítě sociálních služeb a směřoval k jeho osamostatnění. Cílem je zkvalitnit program tak, aby jej co nejvíce klientů dokončilo, aby byl propojený s programy partnerských organizací a usnadňoval vstup klienta do návazné péče a zvyšoval jeho udržení v síti. Chceme dosáhnout toho, aby se snížil počet opakovaných hospitalizací díky zhoršenému duševnímu, zdravotnímu a sociálnímu stavu klienta mimo prostory nemocnice z důvodů nízké sociální a rehabilitační podpory. Díky začlenění klienta do sítě a kvalitnímu léčebnému programu očekáváme prodloužení doby kompenzace stavu klienta a zkvalitnění jeho života.

 

 

Podpořeno grantem z Norska, Supported by a grant from Norway

Program CZ11: Iniciativy v oblasti veřejného zdraví

Projekt: Implementace systému ucelené rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním v PN Marianny Oranžské

www.eeagrants.cz