Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské pořádá

v rámci Jarních bílovodenských dnů dvoudenní konferenci

Psychiatrické trendy

k slavnostnímu ukončení projektu podporovaného z Norských fondů

 

Přednáškový sál PNMO Bílá Voda, 17. - 18. 3. 2016

Zahájení: 17. 3. 2016 v 9.00

Odborný garant: Petr Jeřábek
Facilitátor: Gabriela Mahrová, Jan Jeřábek

 

17.3.2016

Hlavní sál

9:00 – 9:30 Jeřábek, P.: Komprehenzivně komplementární mechanismy
9:30 – 10:00 Danielová P.: Psychiatrický úvod
10:00 – 10:30 Jeřábek, J., Mahrová G., Sumcová J.: Lidé s duševním onemocněním v
komunitní léčbě

10:30 – 11.00 Čas na kávu nebo čaj

11:00 – 11:30 Soukalová, V.: Recovery přístup v praxi
11:30 – 12:00 Papšíková S., Walaková L.: Činnostní terapií k duševnímu zdraví

12:00 – 13:30 Oběd

13:30 – 14:00 Sobotka J., Folíř P.: Komunitní práce s lidmi s duální diagnózou
14:00 – 14:30 Šuráňová, V.: Zkušenosti s klienty s duální diagnózou v doléčovacím programu (Komplexní program péče pro klienty s duálním diagnózami)

14:30 – 15:00 Čas na kávu nebo čaj

15:30 – 16:30 Špatenková N.: Reminiscenční terapie

Kulturní mistnost TK TAO:
16:30 – 17:30 Konečná D.: Bálintovská skupina (max. 14 účastníků)
16:30 – 17:00 Sumcová, J., Žilková, D.: Peripatetický workshop - Sociální rehabilitace duševně nemocných na TK Tao
18:00 Slavnostní ukončení projektu 

18.3. 2016

9:00 – 9:30 Radimecký J.: Rodinná terapie
9:30 – 10:00 Kubálková Š.: Možnosti sebepéče ve zdravotnické profesi

10:00 – 10:30 Čas na kávu nebo čaj

10:30 – 11:30 Cinková, L.: Terapie nikotinové závislosti u lidí duševním onemocněním
11:00 – 11:30 Turek, S.: Model komunitní péče o duševně nemocné
11:30 – 12:00 Vnenk P.: Spiritualita v terapii

12:00 – 13:00 Oběd

 

Podpořeno grantem z Norska, Supported by a grant from Norway

Program CZ11: Iniciativy v oblasti veřejného zdraví

Projekt: Implementace systému ucelené rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním v PN Marianny Oranžské

www.eeagrants.cz