Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské v Bílé Vodě disponuje 150 lůžky. Diagnostické spektrum klientů/pacientů zahrnuje všechny duševní poruchy dle kapitoly F MKN-10. Léčebná péče je zvláště vyhledávána klienty trpícími závislostí na alkoholu a jiných psychoaktivních látkách, pro které je k dispozici několik léčebných programů včetně začleněné terapeutické komunity pro drogově závislé.