Harmonogram projektu

Leden 2015 -  Duben 2016  Terapeuticko-rehabilitační program

Terapeuticko - rehabilitačního program bude primárně využívat osvědčenou léčebnou metodu
terapeutické komunity, která umožňuje partnerský přístup k léčbě, je komplexní a multidisciplinární. Využívá systém terapeutických fází, které umožňují postupné přebírání zodpovědnosti a jsou zdrojem seberůstu. Strukturovaný rehabilitační a terapeutický program obsahuje biologickou léčbu, psychoterapii, socioterapii, sociální rehabilitaci, volnočasové aktivity, edukaci, motivační složky. Součástí teraueticko rehabilitačního programu je přímá podpora klientů v začlenění do sítě služeb pro lidi s chronickým duševním onemocněním.

Leden 2015 -  Duben 2016  Vznik a podpora sítě

Vznik a podpora sítě pro lidi s chronickým dušením onemocněním v regionu Jesenicko podporuje především vzájemné setkávání partnerů projektu v oblasti sítě služeb pro lidi s duševním onemocněním v regionu Jesenicko. Osobní pravidelné setkávání je
podporou vzájemné kooperace mezi zdravotnickými a sociálními službami. Předávání
zkušeností, řešení vzniklých problémových situací, průběžné hodnocení výsledků, plánování aktivit přímé podpory klientů, spolupráce v oblasti uplatňování a návaznosti terapeuticko
rehabilitačních metod péče.

Leden 2015 -  Duben 2016  Přímá podpora

V rámci projektu mohou klienti čerpat přímou podporu, která se vztahuje na výdaje spojenými s terapeuticko-rehabilitačním programem. Klientům je poskytována přímá podpora ve formě cestovného spojeným s navázáním kontaktu se službami následné péče pro lidi s duševním onemocněním a dále je určena na výdaje souvisejícími se zapojením klientů do kulturních akcí ve formě vstupenek na akce (výstava, koncert, zámek, apod.).

Únor 2015 - Květen 2015 Rekonstrukce rehabilitačních prostor

K realizaci Terapeuticko-rehabilitačního programu je potřeba rekonstrukce prostor pro sociální rehabilitaci a volnočasové aktivity.

Jednou ze základních složek terapeutického programu pro lidi s duševním onemocněním je sociální rehabilitace a volnočasové aktivity. Projekt dává možnost vytvořit vhodné podmínky pro získání nových sociálních dovedností,  rozvoj těch stávajících a učení se  životním rolím. Celý program zahrnuje řadu těchto aktivit. Po rekonstrukci vzniknou vhodné prostory pro cvičnou kuchyňku, kde bude možné pracovat na ukotvení znalostí a získání praxe ve vedení domácnosti a sebeobsluze. Dále vznikne dílna pro ruční práce, kde bude možné získat pracovní návyky, rozvíjet motoriku, trénovat kognitivní funkce ap. Klienti se tak přirozenou formou budou zapojovat do života terapeutické komunity, budou moci zvýšit své sebevědomí  díky úspěchům, získají možnost spolupracovat, budou rozvíjet své komunikační dovednosti. Program je povede ke zpracování těchto zkušeností a jejich přenesení do běžného života. Zároveň je vhodně připraví na následnou péči v sociálních službách.

Únor – Červen 2015 Vytvoření zázemí pro volnočasové aktivity

Vytvoření zázemí pro volnočasové aktivity poskytne příležitost lépe pracovat se skupinou v rámci programu aktivního přístupu k životu. Program bude organizován jak individuálně, tak skupinově. Jednotlivé aktivity budou propojeny s inidividuálním plánováním a dají klientovi možnost  získat nové zájmy a zároveň rozvíjet to co už umí. Stěžejní bude zaměření na seberozvoj a zvyšování sebehodnoty. Díky projektu bude dostatek zájmového vybavení zaručující pestrost aktivit, kdy si vybere opravdu každý.  Účelné využívání volného času napomáhá k přípravě na osamostatnění klienta po léčbě a především ke zvýšení kvality života.