Popis projektu a jeho aktivit

Terapeuticko rehabilitační program

Terapeuticko rehabilitační program pro lidi s duševním onemocněním založený na metodě terapeutické komunity zkvalitní léčebný postup i prostředí pro klienty Psychiatrické nemocnice Marianny Oranžské.

Vznik a podpora sítě služeb

Vznik a podpora sítě služeb pro lidi s duševním onemocnění podpoří princip multidisciplinarity a umožní propojení zdravotnických a sociálních služeb.

Supervize

Supervize – projekt bude podpořen externí supervizí realizovanou supervizorem, který je členem profesní organizace Český institut pro supervizi (ČIS).

Přímá podpora

Přímá podpora zefektivní zapojení lidí s duševním onemocněním do terapeuticko-rehabilitačního programu a je poskytována ve formě cestovného či vstupenek na kulturní akce. Primárním cílem přímé podpory je navázání kontaktu se službami následné péče pro podporu bezproblémového přechodu a monitorování stavu se zaměřením na včasné zjištění jeho zhoršení.

Publicita projektu

Publicita proběhne ve formě odborných konferencí. Během projektu budou publikovány dva články v regionálních periodikách, budou vyrobeny a umístěny informační billboardy na místech realizace projektu.