Publicita projektu

Konference k slavnostnímu ukončení projektu

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské pořádá v rámci Jarních bílovodenských dnů dvoudenní konferenci

Psychiatrické trendy k slavnostnímu ukončení projektu podporovaného z Norských fondů.

 

Rozhovor o projektu a komunitě Tao

V čem je jejich komunita jiná, než běžná oddělení psychiatrických nemocnic? Jak se tam mohou klienti dostat? Jaký mají režim dne? Všeobecná sestra Michaela Romankiewicz z Psychiatrické nemocnice Marianny Oranžské Bílá Voda vám odpovídala online ve čtvrtek 25. února 2016 od 13 hodin. 

ON-LINE z Psychiatrické nemocnice Marianny Oranžské. Ptali jste se na vše, co vás zajímá.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpořeno grantem z Norska, Supported by a grant from Norway

Program CZ11: Iniciativy v oblasti veřejného zdraví

Projekt: Implementace systému ucelené rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním v PN Marianny Oranžské

www.eeagrants.cz